Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
150 42,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
140 39,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
111 31,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
81 22,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
56 15,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
45 12,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
41 11,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
37 10,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
36 10,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
33 9,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
27 7,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
21 5,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
18 5,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
18 5,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
15 4,2%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
14 3,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 3,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
10 2,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
7 1,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 1,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 1,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 0,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 100,0%