Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
192 40,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
168 35,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
127 26,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
122 25,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
103 21,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
93 19,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
91 19,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
69 14,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
63 13,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
51 10,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
48 10,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
41 8,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
40 8,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
35 7,3%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
27 5,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
24 5,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
19 3,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
14 2,9%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
14 2,9%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
13 2,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
11 2,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 1,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
7 1,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 1,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
5 1,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 0,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
4 0,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 0,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 0,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 75,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 25,0%