Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
217 54,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
106 26,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
106 26,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
80 20,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
47 11,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
45 11,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
27 6,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
8 2,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
4 1,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 1,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 0,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 0,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 0,2%