Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
54 55,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
24 24,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 13,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
12 12,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 8,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 7,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 3,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 2,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 2,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 1,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 1,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 1,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy