Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
81 65,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
74 59,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
68 54,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
46 37,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
46 37,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
41 33,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
21 16,9%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
19 15,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
18 14,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
12 9,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
11 8,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
10 8,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
6 4,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
5 4,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 3,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 3,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 1,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 1,6%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 0,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
1 0,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 0,8%