Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
14 24,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 17,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
10 17,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 15,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 15,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 12,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
6 10,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 10,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 10,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
5 8,7%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
3 5,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 3,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 3,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 1,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 1,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 1,7%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
1 1,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 1,7%