Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
100 35,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
97 34,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
70 25,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
63 22,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
53 18,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
50 17,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
42 15,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
38 13,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
26 9,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
22 7,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
18 6,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 4,6%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
13 4,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
12 4,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 3,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
10 3,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
9 3,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 3,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 2,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 1,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 1,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 1,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 0,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 100,0%