Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
87 66,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
32 24,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
22 16,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 9,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 8,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
11 8,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 7,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
9 6,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
9 6,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
8 6,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 3,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
5 3,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 3,8%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
4 3,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 3,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 3,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 3,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 1,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 1,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy