Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
26 38,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
18 26,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
16 23,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
12 17,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
10 14,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
9 13,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 10,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 10,2%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
5 7,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 7,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 5,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 5,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 5,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 1,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 1,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 1,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy