Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
46 35,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
34 26,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
20 15,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
11 8,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 7,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
10 7,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
9 6,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
9 6,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 5,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 5,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
7 5,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 5,3%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
7 5,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
5 3,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 3,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 3,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
3 2,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 0,7%