Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
101 69,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
27 18,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
26 17,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 10,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
9 6,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
7 4,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 3,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 2,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 2,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 2,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 2,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 2,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 1,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy