Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
115 70,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
27 16,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
26 15,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
23 14,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
20 12,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
12 7,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 6,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
10 6,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
9 5,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
7 4,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
5 3,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 2,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 2,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 2,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 2,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 2,4%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
3 1,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,6%