Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
420 99,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
64 15,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
48 11,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
25 5,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
17 4,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
13 3,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
12 2,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
12 2,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 2,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
8 1,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
7 1,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
6 1,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 1,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 0,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 0,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 0,2%